Na današnji dan: Martin Špegelj o SlovenijiKer bi se 18. oktobra 1991 moral končati umik JLA iz Slovenije in JLA na to ni bila pripravljena, je zaprosila za podaljšanje roka. Zato sta se 9. avgusta 1991 sestali v Ljubljani komisija Slovenije in komisija 5. armadnega območja. V zameno za podaljšanje roka in dovoljenje za umik prek koprske luke je Slovenija iztržila velik del vojaške tehnike, ki ga armada še ni odpeljala. Ob tem je zanimiva ocena, ki jo je kasneje v svojih spominih zapisal tedanji hrvaški obrambni minister Martin Špegelj:
≫Takoj ko je bil zamenjan general Ivan Hočevar, poveljnik TO, ki je odpovedal poslušnost republiški vladi, so postavili lojalen štab TO. Obrambno ministrstvo je dobilo na ravni strategije pristojnosti nad novo TO … Na zaprtih sejah Državnega zbora sta obrambni in notranji minister Janša in Bavčar pojasnjevala ali predlagala sklepe in zakone, o čemer so na kratko razpravljali in predloge tudi sprejemali. Obrambno ministrstvo je kontinuirano izgrajevalo večplastno vojaško organizacijo po teritorialnem načelu … Tako organizirani obrambi je absolutno ustrezala teritorialna vojna, strukturirana po času, prostoru in vrstah delovanja, ki so ji najbolj ustrezale …≪
Fotografija: Martin Špegelj/WikipedijaPrispevek Na današnji dan: Martin Špegelj o Sloveniji je za Vas napisal/a Peter Colnar preberite ga na portalu SLOVENSKI ROD.