Motnje hranjenja

Gre za kronične, ponavljajoče se duševne motnje, ki se zaradi neustreznega vnosa hranil lahko kažejo z zelo resnimi telesnimi zapleti.


Osebe z motnjo hranjenja pogosto občutijo sram ali se počutijo krive zaradi svojih prehranskih vzorcev, zato svoje vedenje navadno skrivajo pred drugimi. Nezdravi prehranski vzorci in nenehno premišljevanje o hrani in videzu so navadno znak duševnih stisk v ozadju, na primer nadzor nad hrano kot nadomestilo za pomanjkanje občutka nadzora nad življenjem ali kot način soočanja z lastnimi čustvi.


Različne vrste motenj hranjenja


Motnje hranjenja prepoznamo predvsem po nenadnih spremembah na čustvenem, vedenjskem, spalnem in prehranjevalnem področju. Za razvoj oziroma nastanek motenj hranjenja so lahko vzrok neurejeni odnosi v družini, hrana kot vzgojni pripomoček, odnos staršev do hrane, telesno, čustveno in spolno nasilje, posebne osebnostne poteze, čezmerna telesna teža ob rojstvu in v otroštvu, vpliv medijev …


Anoreksija nervoza se navadno pojavi na preh