Mlečnost krav še narašča | Gorenjski Glas


Mlečnost krav še naraščaNa Gorenjskem je v zadnjih štirinajstih letih več kot tristo kmetij opustilo prirejo mleka. Mlečnost še narašča in je nad slovenskim povprečjem.
Spodbujajo razvoj majhnih kmetij - Gorenjski Glas
Vsi prispevki (2) »