Le še do poldneva čas za izračune za drugi del pomoči zaradi visokih cen elektrike in plina

Upravičenci, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči po zakonu za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, lahko še danes do 12. ure oddajo dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov za drugi del pomoči, za oktober, november, december lani.