"Križarska" populacija napada tisočletne pravice kmetov

Vprašanja o etičnosti živinoreje se vse pogosteje pojavljajo. So nekakšen stranski produkt demokracije, napredek - bi človek rekel, če se v senci teh vprašanj ne bi skrivali sledovi interesov, ki nas skušajo iztrgati iz samozadostnosti in samooskrbe, ki sta nas stoletja reševali.

"Nastaja »križarska populacija«, ki vse ostreje napada tisočletno "pravico" človeštva, da izkorišča živali za pokrivanje svojih potreb. Pred tisočletji je bilo to vitalnega pomena za ohranjanje civilizacij, danes pa se zdi, da to lahko nadomestita visoka tehnologija in globalna trgovina. Da ti dve lahko zelo hitro in povsem odpovesta, mi pozabljamo, onim drugim pa ni v interesu, da bi to priznali," pravi Marko Višnar.
Pa poglejmo še z drugega zornega kota.

Je izkoriščanje živali, da prispevajo k prehrani ljudi, manj etično od zapiranja družnih živali v omejena stanovanja, čakanja na redke sprehode in nadzorovano opravljanje osnovnih potreb? Tudi to so nekakšni jetniki, ki sicer ne končajo v klavnici, ampak še