Koordinatorji prednostnih področij podonavske strategije v Mariboru med drugim o vključevanju mladih

Na srečanju je sodelovalo 12 tematskih skupin EUSDR iz 14 držav regije ter predstavniki Programa Podonavske regije, Evropske komisije, Donavskega sveta mladih (DYC) in sekretariata EUSDR. Dogodek je organiziralo slovensko predsedstvo EUSDR ob podpori Donavske strateške točke in Univerze v Mariboru.


Potekala tudi razprava o trenutni vključenosti članov Donavskega sveta mladih v delo prednostnih področij


Na srečanju so razpravljali o poročilu Evropske komisije za leto 2022 o izvajanju makroregionalnih strategij EU in predstavitvi trenutnih dejavnosti komisije v okviru Evropskega leta spretnosti 2023. Poudarek srečanja je bil na razpravi o prihajajočih aktivnostih na 12 tematskih področjih EUSDR, morebitnem sodelovanju na področju prednostnih nalog slovenskega predsedovanja, o podpori Ukrajini in o iskanju sinergij med tematskimi področji.


Med drugim je potekala razprava o trenutni vključenosti članov Donavskega sveta mladih v delo prednostnih področij s predstavitvijo dobrih praks. Slovensko predsedovanje EUSDR je obvestilo sodelujoče o aktivnostih, vezanih na mlade, ki bodo potekale do konca leta.


Slovenija je začela predsedovanje Strategiji EU za Podonavje 1. decembra lani. Gre za drugo makroregionalno strategijo EU, ki jo je leta 2010 sprejela Evropska komisija za vzpostavitev sinergij in usklajevanje obstoječih politik in pobud v podonavski regiji.


Povezuje 14 držav ob Donavi in pokriva območje, znotraj katerega živi 112 milijonov prebivalcev. V strategijo so vključene države in regije iz EU in zunaj nje.


The post Koordinatorji prednostnih področij podonavske strategije v Mariboru med drugim o vključevanju mladih appeared first on maribor24.si.