Komunala Kranj zaradi razmer uvaja spremenjeno poslovanjeVodstvo Komunale Kranj sporoča, da zaradi preprečevanja širjenja okužb s korona virusom in ob ponovni razglasitvi epidemije uvaja spremenjeno poslovanje: • za uporabnike so dosegljivi le po telefonu, elektronski pošti in s pomočjo drugih orodij spletnega komuniciranja – osebnih obiskov ni,

 • do vključno 10. 11. 2020 svoja vrata zapira blagajna na naslovu Ulica Mirka Vadnova 1 (upravna stavba), odprta bo zopet samo od 11. 11. 2020 dalje,

 • od 20. do 23. 10. 2020 so v času uradnih ur dosegljivi na telefonski številki 04 28 11 300 ali brezplačni telefonski številki 080 35 55 (uradne ure DE Pogrebna služba so nespremenjene, obisk pisarne je mogoče le z upoštevanjem omejitev in priporočil NIJZ),

 • od 26. do 30. 10. 2020 uradnih ur ne bo, nemoteno in z upoštevanjem vseh omejitev ter priporočil NIJZ pa bodo delovale naslednje dejavnosti:

  • odpadki:

   • redni odvoz odpadkov po urniku (prekinitev zbiranja kosovnih odpadkov do 15. 11. 2020),

   • zbirni centri (prehod na uradne ure v zimskem času, ki so določene s premikom ure na zimski čas),  • oskrba s pitno vodo:

   • vsa gradbena dela na terenu, intervencijska popravila,

   • menjava števcev v omejenem obsegu,

   • nadzor omrežja,  • odpadne vode:

   • čistilne naprave, vključno s Centralno čistilno napravo Kranj,

   • intervencijsko čiščenje greznic in vzdrževanje kanalizacijskega sistema,  • mestne službe:

   • pogrebna služba (z omejitvami NIJZ),

   • javna snaga,

   • intervencijsko vzdrževanje cest.


Ukrepi veljajo do preklica oziroma do zapisanih datumov. V Komunali Kranj prosijo za razumevanje in strpnost, saj je mogoče, da bodo njihove telefonske linije v tem času bolj obremenjene.