Kje so freske z Muzejskega trga?

Kaj se dogaja z izjemno arheološko najdbo, na katero so naleteli arheologi leta 2017 pri prenovi Muzejskega trga, in kdaj bomo lahko v Celju občudovali enkratne freske, ki so bile del razkošne rimske vile in kakršne v Sloveniji doslej še niso bile odkrite? S temi vprašanji smo se odpravili k arheologu dr. Juretu Krajšku v Pokrajinski muzej Celje in k mag. Jelki Kuret, konservatorki- restavratorki na oddelku za stensko slikarstvo in mozaike v Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Ljubljani. Tam se namreč trudijo sestaviti poslikan strop iz omenjene vile, medtem ko v Celju pripravljajo prostor za predstavitev najdbe, ki jo strokovnjaki primerjajo z vrhunskimi poslikavami nekdanjih Pompejev. Kdaj bo vse to končano, ni odvisno le od obeh ustanov, ampak predvsem od denarja, ki bo na voljo.