Kje brez elektrike


Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek dne 15. 11. 2019:


  • od 7:30 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS;

  • od 7:30 do 9:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA, TP STRAŽNA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek dne 15. 11. 2019 od 8:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu Tržnica.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v petek dne 15. 11. 2019:


  • od 8:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 1;

  • od 8:00 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v petek dne 15. 11. 2019:


  • od 8:00 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK;

  • od 8:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOLČJA JAMA in TP VRTAČE. 

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo v petek, 15. novembra med 8:00 in 12:00, zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Mirna Zapuže.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena