Kdo je tisti »kadija«, ki v Sloveniji toži in sodi hkrati?


Gašper Blažič

Znan bosanski izrek »kadija tuži, kadija sudi« verjetno poznamo vsi. Pomeni pa negacijo načela delitve oblasti, ki ga je v evropsko pravno in politično tradicijo vnesel baron Charles de Montesquieu v 18. stoletju, ta delitev pa je postala osnova za demokratično in pravično ureditev, ki naj bi varovala temeljne pravice in svoboščine tako posameznikov kot skupin – namreč, delitev oblasti na sodno, zakonodajno in izvršno.