KAZENSKA OVADBA zaradi UTEMELJENEGA SUMA UVOZA VOLIVCEV v LJUBLJANI 2018


Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije


Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana


NPU-Nacionalni preiskovalni urad  Ljubljana, Litostrojska 54,                           


ZAHTEVA ZA PREISKAVO IN OVADBA ZARADI SUMOV KAZNIVIH DEJANJ OB IZREDNEM ŠTEVILU PRIJAV ZAČASNIH BIVALIŠČ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA PRED LOKALNIMI VOLITVAMI 13. NOVEMBRA 2018 (v nadaljevanju 'uvoz volivcev')


Podpisani vlagam zahtevo in ovadbo na podlagi podatkov o dogajanju in navedbah ob velikem številu - prijav začasnih bivališč v času pred lokalnimi volitvami leta 2018 predvsem na UE Ljubljana. Zaradi takega obsega le teh, je prišlo do odkritega nezadovoljstva zaposlenih in celo odstopa načelnika.


O tem je psalo tudi časopisje in različni mediji !


Pričakujem in zahtevam da se s pooblaščeno preiskavo ugotovi število na novo začasno prijavljenih oseb, koliko, na katerih naslovih in od kje ter razlogih in utemeljenosti za spremembo (začasnega) bivališča.