Jelinčičeva stranka SNS predlaga bone namesto socialnih pomočiKer se med ljudmi veliko govori o domnevnih zlorabah socialnih pomoči, se je stranka

SNS odločila na vlado vložiti pobudo, da bi namesto denarnih izplačil upravičenci dobili

bone.

Svojo pobudo utemeljujejo z besedami:

“Politika socialnega varstva se lahko vrši bodisi v denarni obliki bodisi v naravi. Po

našem mnenju je treba dati prednost prejemkom v naravi. Le tak ukrep temelji na

pravičnosti in solidarnosti med sodržavljani.”

Pojasnjujejo tudi, kako bi se ti boni lahko uporabljali:

“Ti boni naj bodo namenjeni za nakup prehrambnih izdelkov, izdelkov za higieno, oblačil

ter drugih nujno potrebnih potrebščin. Bon naj velja le za tekoči mesec brez možnosti

prenosa na drugo osebo.”

Kako se bo ministrstvo odzvalo na to pobudo še ni znano. Bodo pa o tem zagotovo tekle

razprave, ki jih bomo seveda spremljali.

Se pa med ljudmi, ki so seznanjeni s pobudo že postavljajo vprašanja – kako na primer bi

z boni lahko plačevali položnice.

Prav s takšnimi vprašanji se bo najbrž ukvarjalo pristojno ministrstvo. Je pa nekaj

zagotovo – ljudje so že leta nezadovoljni s socialnimi ukrepi, ki so pri nas.

Do nekaterih je država preveč radodarna, do drugih pa ne dovolj solidarna. In prav na to

so opozorili v SNS, menijo namreč:

“…da bodo pomoč dobile osebe pomoči potrebne, osebe, ki izrabljajo denarno

socialno pomoč za nakup luksuznih dobrin, mamil ipd., pa naj bodo

primerno sankcionirane.”