Jamniku propadla operacija spremembe dnevnega reda skupščine Petrola, da bi zamenjali nadzornike. Berločnik pride ali ne?!


Jamniku propadla operacija spremembe dnevnega reda skupščine Petrola, da bi zamenjali nadzornike. Berločnik pride ali ne?!


(Sreda, 4. decembra) Borutu Jamniku, predsedniku uprave Modre zavarovalnice, je že propadla tajna operacija spremembe dnevnega reda izredne skupščine Petrola, ki bo prihodnji četrtek, 12. decembra, ob 10. uri. Jamnik je namreč poskušal pridobiti podpise vsaj petih odstotkov delničarjev Petrola, kar bi minimalno zadoščalo za njegovo želeno spremembo dnevnega reda (vir), to je za odpoklic oziroma zamenjavo članov nadzornega sveta Petrola, ki je pred časom zamenjala Petrolovo upravo s Tomažem Berločnikom na čelu, vendar mu to ni uspelo, 7-dnevni rok po sklicu skupščine pa se je že iztekel. Pri tem je zanimivo, da naj bi Jamniku soglasje zavrnila celo Nova Kreditna banka Maribor, čeprav je Jamnik član nadzornega sveta te banke, sicer lastnice skoraj 2 odstotkov Petrolovih delnic (trenutno lastniško strukturo Petrola si lahko ogledate tukaj), no, še bolj pomenljivo pa j