Izklopi do petka, 18. 5. 2018

Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enote Celje …


Četrtek, 17. maj


Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: Hrenova – nizkonapetostno omrežje Lemberg med 9:00 in 14:00 uro


Nadzorništvo Gaberje – območje Ljubečne z okolico: Bozne – nizkonapetostno omrežje Čepin med 8:00 in 10:00 uro


Nadzorništvo Vojnik – območje Frankolovega z okolico: Frankolovo graščina, Verpete kopališče, Bezenškovo Bukovje, Rove, Črešnjice, Spodnje Črešnjice, Borovje, Kamna gora, Sojek, Zgornje Slemene, Spodnje Slemene, Gojka, Verpete, Lindek in Beli potok med 9:00 in 11:00 uro


Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Kladje – Gaber med 8:00 in 11:00 uro


Nadzorništvo Gaberje – območje Celja z okolico: Bozne – nizkonapetostno omrežje Kolar – jug med 8:00 in 13:00 uro


Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Vodule – nizkonapetostno omrežje Uršula med 9:00 in 12:00 uro


Nadzorništvo Mestinje – območje Šmarja pri Jelšah: Kristan vrh – nizkonapetostno omrežje Kristan vrh med 8:00 in 14:00 uro


Nadzorništvo Mestinje – območje Rogaške Slatine z okolico: Brezovec – nizkonapetostni izvod Brezovec med 8:00 in 10:00 uro


Nadzorništvo Mestinje – območje Rogaške Slatine z okolico: Ratanska vas – nizkonapetostni izvod Elektro med 8:00 in 14:00 uro


Nadzorništvo Lava – območje Celja z okolico: Gorica Forštner – nizkonapetostno omrežje Forštner med 8:30 in 14:00 uro


Petek, 18. maj


Nadzorništvo Mestinje – območje Šmarja pri Jelšah z okolico: Lipoglav, Dolga Gora, Lučovec in Polžanska Gorca Gajšek med 8:30 in 14:00 uro


Nadzorništvo Lava – območje Celja z okolico: Efenko – nizkonapetostno omrežje Grajžel – del Črtomirove ulice in del ulice Kozjanskega odreda med 8:00 in 14:00 uro


Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Sele – nizkonapetostno omrežje Črpališče med 8:00 in 12:00 uro


Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Gora – nizkonapetostno omrežje Kolar – Vikendi med 8:00 in 14:00 uro


Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: Vrba Miklavž – nizkonapetostno omrežje Zavrh med 8:00 in 14:00 uro


V primeru slabega vremena dela odpadejo!


magnifico-celje-polsi-klik


The post Izklopi do petka, 18. 5. 2018 appeared first on Celje.info.