Industrija cepiv cveti zaradi nevednosti ljudi


Industrija cepiv cveti zaradi nevednosti ljudi. S pridobivanjem informacij, kakšna so resnična tveganja glede bolezni, se zavarujemo, da ne postanemo žrtve komercialnega pohlepa. Staršem na primer govorijo neresnico, da se hepatitis B otroci lahko nalezejo med igro z drugimi otroki. Da bi dosegli večji obseg cepljenja s cepivom proti hepatitisu B, skušajo zastraševati tudi učitelje, češ, da se lahko hepatitisa B nalezejo od učencev.


  


Ko je orkan Katrina opustošil ameriško mesto New Orleans, so izdelovalci cepiv proti tetanusu povečevali njegovo prodajo z razširjanjem strahu pred tetanusom. V poplavljenem mestu je res naraslo tveganje za bolezni, ki se prenašajo prek vode, toda tveganje za tetanus se ni povečalo.


Zdravnike in medicinske sestre v času šolanja učijo, da je treba otroka z ošpicami ohlajati in mu dajati zdravila za zniževanje vročine. Staršem otrok, ki dobijo ošpice, svetujejo enako. Oboje, ohlajanje in zdravila, je za otroka z ošpicami škodljivo. Ohlajanje prinaša tve