Indeks demokracije 2017: Slovenska demokratična kultura vse slabša

Demokracija v Sloveniji ni v razcvetu. Vsaj tako kaže zadnji demokratični indeks za leto 2017, ki jo od leta 2006 vsako leto pripravlja The Economist Intelligence Unit. Slovenija se uvršča na 36. mesto od 165. državami med tako imenovane “pomanjkljive demokracije”. Po besedah avtorjev raziskave Slovenija “ni uspela vzpostaviti demokratične politične kulture ali vzpodbuditi širše […]