FOTO: V Benediktu bodo otroška igrala dopolnili z motoričnim kotičkom in fitnesom


V okolici osnovne šole, športne dvorane in vrtca v središču Benedikta je več otroških igral, ki jih Benedičani, zlasti družine z otroki, s pridom uporabljajo. Župan mag. Milan Repič je pojasnil, da je stanje igral dokaj zadovoljivo, niso pa vsa nova. “Vsako leto smo kakšno od igral morali zaradi dotrajanosti odstraniti. Težava je pa v tem, da je igral malo, potreb po koriščenju pa vedno več.”


Obstoječa igrala bodo dopolnili z motoričnim kotičkom


Igrala, ki so postavljena znotraj ograje, ki obdaja vrtec, velja tudi za novo enoto vrtca, so namenjena izključno za potrebe vrtčevskih otrok. “Število igral so določili ob izgradnji in zadostujejo potrebam vrtca. Za širšo uporabo pa je bilo na voljo le šest igral. Dodatna težava uporabe teh igral se je pojavila ob slabem vremenu, saj so postavljena neposredno na zemljo. Ob dežju, ko se je zemlja razmočila, so bila igrala blatna in umazana, kar je pomenilo, da jih otroci niso mogli uporabljati,” še pojasnjuje benediški župan in dodaja, da se je občina lotila novega projekta, v okviru katerega bodo ob obstoječih igralih uredili še tako imenovani motorični kotiček. “Obstoječa igrala ostajajo na svojih mestih. Pri teh igralih smo uredili spodnji, pohodni del tako, da smo odstranili zemljo, na njo položili politlak ter nasuli približno 15 cm pranega gramoza granulacije 4-8 mm. Leseni del igral smo tudi dodatno zaščitili proti propadanju.”


V okviru motoričnega kotička bodo postavili trampolin, motorično igralo in sedem fitnes naprav. Omenjena igrala bodo namenjena vsem otrokom.


V okviru motoričnega kotička bodo postavili trampolin, motorično igralo in sedem fitnes naprav. Omenjena igrala bodo namenjena vsem otrokom. “V dopoldanskem času jih bodo lahko koristili otroci iz vrtca, popoldne pa vsi otroci, ki so seveda primerne starosti za ta igrala. Fitnes naprave pa bodo lahko uporabljali, poleg otrok in mladostnikov, tudi odrasli ljudje,” še pravi benediški župan.Vrednost projekta znaša 18.000 evrov


Projekt motorični kotiček izvaja Občina Benedikt skupaj z dvema partnerjema; Mažoretnim in twirling klubom Benedikt in podjetjem Juven d.o.o. Ker gre za manjši projekt, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, bo končan v mesecu septembru. To pomeni, da so v tem mesecu izvedli vsa gradbena dela: izkop zemlje, temeljenje in navoz zaščitnega gramoza ter montažo igral. Vrednost celotnega projekta znaša skoraj 18.000 evrov, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira 50 odstotkov vrednosti nakupa igral. Preostali strošek igral in vsa gradbena dela pa pokriva občinski proračun. 


The post FOTO: V Benediktu bodo otroška igrala dopolnili z motoričnim kotičkom in fitnesom appeared first on maribor24.si.