FOTO: Na lokaciji propadajočih hlevov uredili Dom sv. Ane


V občini Sveta Ana v Slovenskih goricah imajo novo, pomembno pridobitev. Gre za Dom sv. Ane, ki ga je tamkajšnja župnija zgradila na mestu nekdanjega gospodarskega poslopja, ki je bilo v zadnjih letih v zelo slabem stanju. Ker je objekt, v katerem so bili nekoč hlevi za prašiče in govedo, kazil podobo sicer vzorno urejenega občinskega središča, je Župnija Sveta Ana v Slovenskih goricah s strani zavoda za varstvo kulturne dediščine dobila dovoljenje, da stavbo podre. “Leta 2017 je upokojeni mariborski nadškof dr. Franc Kramberger blagoslovil temeljni kamen za nov objekt, ki smo ga začeli graditi na lokaciji nekdanjih hlevov. Gradnja je nato trajala štiri leta in se je zaključila letos,” nam je povedal anovski župnik Tonček Fras.


Nov objekt bodo uporabljali za verouk, sestanke, srečevanja mladih in za potrebe karitasa


V novi stavbi, ki je v celoti opremljena, so uredili večjo učilnico za izvajanje verouka, ki jo bodo uporabljali tudi za razne sestanke in srečanja s starši veroučencev. “V učilnici bo za te namene več kot dovolj prostora, saj meri približno 50 kvadratnih metrov. Ob tem smo uredili še prostor za srečevanje mladih, garažo in posebno sobo (skladišče) za župnijsko karitas. V vitrino smo položili kip naše farne zavetnice sv. Ane, po kateri je dom tudi poimenovan. Sicer pa smo uredili tudi okolico doma, zlasti prostor do župnišča, kjer se nahajajo brajde.”


V učilnici bo za te namene več kot dovolj prostora, saj meri približno 50 kvadratnih metrov. Ob tem smo uredili še prostor za srečevanje mladih, garažo in posebno sobo (skladišče) za župnijsko karitas.


Fras dodaja, da je bilo potrebnega kar nekaj truda, da so investicijo finančno pokrili: “Precej sredstev smo pridobili s prodajo župnijskega zemljišča, sicer pa so denar za novo pridobitev prispevali tudi farani. Celotna vrednost projekta znaša približno 200.000 evrov.” V okviru nedeljskega župnijskega dne je Dom sv. Ane blagoslovil nadškof dr. Franc Kramberger, ob tem pa so za zbrane pripravili manjšo pogostitev in družabno srečanje.

Kot naslednji projekt Fras omenja nove orgle v župnijski cerkvi, ki jih bodo začeli postavljati konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta.


The post FOTO: Na lokaciji propadajočih hlevov uredili Dom sv. Ane appeared first on maribor24.si.