FOTO: Med petletno obnovo šmarske cerkve odkrili 400 let stare freskePo petih letih se je sklenila obnova župnijske cerkve Marije Vnebovzete v Šmarju pri Jelšah. 1,5 milijonov evrov vredna obnova je zajemala nujno potrebno sanacijo vlage v zidovih, razširitev cerkvene ladje z novim vhodnim prizidkom, obnovo notranjosti s tlaki, klopmi, freskami, kipi, razsvetljavo in oltarjem ter obnovo zunanjosti, kjer štiri ure na zvoniku danes kažejo točen čas. Restavratorje so med deli presenetile tudi izjemne, 400 let stare freske, ki so jih odkrili v zvonici. Šmarska župnijska cerkev je sicer najstarejša stavba v trgu, saj se v pisnih virih prvič omenja že leta 1236.