Evropsko sodišče za človekove pravice: Slovenska sodišča so kršila pravico do poštenega sojenja

Evropsko sodišče človekovih pravic je objavilo sodbo v zadevi Mirovni inštitut proti Sloveniji, kjer je odločilo, da slovenska sodišča niso bila poštena, saj niso dovolila stranki zaslišanja prič in . . .