EU parlament in EU komisija: Leto 2021, evropsko leto železnic


EU se je odločila leto 2021 imenovati za "evropsko leto železnic", v katerem bo spodbujala uporabo železnic kot varnega in trajnostnega prometnega sredstva.
Evropski parlament je 15. decembra 2020 podprl predlog Komisije, da se leto 2021 imenuje za "evropsko leto železnic".


Odločitev, ki jo je Svet potrdil 16. decembra, je povezana s prizadevanji EU, da spodbuja okolju prijazne načine prevoza in v skladu z evropskim zelenim dogovorom doseže podnebno nevtralnost do leta 2050.


Načrtovane so že številne dejavnosti za promocijo železnic širom EU, da bi spodbudili posameznike in podjetja k njihovi uporabi.
Trajnostna in varna mobilnost


Izpusti prometa predstavljajo 25 odstotkov vseh toplogrednih plinov v EU, železniški promet pa je odgovoren za le 0,4 odstotke izpustov. Veliko vlakov je na električni pogon in železniški promet je edini, ki je od leta 1990 bistveno zmanjšal iz