Država jim bo krila del stroškov

Javna agencija Spirit Slovenija je objavila poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu. Za to bo na voljo približno deset milijonov evrov.