Dotrajanost mariborskega infekcijskega oddelka kliče po takojšnji rešitvi, UKC Maribor nujno potrebuje novo infekcijsko kliniko


Na severnem robu kompleksa UKC Maribor se nahaja stavba oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je bila ob izgradnji vzor sodobne medicine. Danes pa ta dotrajana stavba s preozkimi hodniki, skupnimi sanitarijami in prepišnimi okni ni več kos sodobnim izzivom na čelu s covidom-19. Zato je več kot nujna gradnja nove klinike. Stavba […]