Dobičkonosno poslovanje in premijska rast na vseh trgih Zavarovalnice Triglav v prvem četrtletju 2018

foto: Ljuba Brank / Wikipedia
Skupina Triglav je v prvem četrtletju leta poslovala uspešno. Njen dobiček pred obdavčitvijo je znašal 27,5 milijona evrov, kar je 8 odstotkov več kot lani v enakem obdobju, dosežen čisti dobiček v višini 23,3 milijona evrov pa je primerjalno gledano 5 odstotkov višji. Triglav je obračunal 4 odstotke več konsolidirane kosmate premije, skupaj 293 milijonov evrov, premijska rast je bila dosežena na vseh trgih Skupine. Na poslovanje v prvih treh mesecih leta niso vplivali množični škodni dogodki, donosi od finančnih naložb pa so bili pričakovano nižji od lanskih v istem obdobju. Skupina Triglav, vodilna zavarovalno-finančna Skupina v regiji Adria, v…