Dežela kozolcev zdaj kulturni spomenik lokalnega pomena


Edinstven muzej kozolcev v Šentrupertu je dobil dodatno potrditev na področju ohranjanja kulturne dediščine. Dežela kozolcev ima od februarja status kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki bo omogočil dodatno prepoznavnost v širšem okolju, boljše pogoje na državnih razpisih ter dodatno skrb pristojnih za morebitno obnovo kozolcev in posege v muzej na prostem, je dejala direktorica občinske uprave Mateja Jazbec.

preberite več »