Dejstvo številka 136


Po prejemu pritožbe Urad evropskega varuha človekovih pravic preveri, ali naj sproži preiskavo. Pritožnik je o odločitvi obveščen z dopisom. Nato varuh človekovih pravic oceni pritožbo in lahko:


  • institucijo ali organ zaprosi za odgovor ali za zagotovitev več informacij;

  • organizira sestanek in/ali izvede inšpekcijski pregled v instituciji ali organu;

  • pritožnika prosi za informacije ali pripombe.


The post Dejstvo številka 136 appeared first on Slovenec.