Davčna reforma in stanovanja

Potrebujemo reformo statusa najemodajalca in davčno reformo, ki bo aktivirala kapital, vložen v stanovanja.