Črno-belo bogastvo

Krškopoljski prašiči so bili vrsto let prepovedani, a rejci so merjasce skrivali in tako ohranili pasmo.Policiji in ovaduhom ni uspelo preprečiti širjenja reje, čeprav so bili celo plačani za to. Eden od rejcev je inšpektorja, ki je prišel k hiši, da bi kastriral merjasca, za 24 ur zaprl v hlev skupaj z živaljo. Kako je preživel noč, se pa ne ve ...Danes je reja krškopoljske pasme pršičev med najbolj uspešnimi, stalež živali je v porastu.
Vedno več je tudi članov Društva rejcev krškopoljskih prašičev. Na dan, ko praznuje svetnik Anton Puščavnik, imenovan tudi sv. Anton s pujskom, je Društvo praznovalo 20-letnico uspešnega delovanja. Slovesnost je potekala v gostilni Kunst v Leskovcu pri Krškem. 


Prašiči krškopoljske pasme so prilagodljivi na različne razmere reje, plemenske svinje so zmerno plodne, prašiči pitanci hitro rastejo. Če se prašiče krmi po volji ali z neuravnoteženim krmim obrokom, lahko postanejo zamaščeni. Včasih je zamaščenost cilj pitanja prašičev za debelo belo