Cartacei & Echo: "Ko gledalec ne more več razločiti, kaj je površina telesa in kaj papir."

Osrednji motiv večine fotociklov Roberta Kusterleta so fantastična bitja, upodobljena v stanju preobrazbe iz človeka v žival, rastlino ali naravne elemente, ki spodbujajo refleksijo o odnosu med človekom in naravo, njuni odtujenosti in možnem sožitju.