Bomo čez Dravo dobili novo brv?


Nova avtobusna postaja pri OŠ Malečnik je bila le en izmed številnih projektov. Med drugim se bo uredila državna cesta v Malečniku, kar je skupna investicija Direkcija RS za infrastrukturo in MOM. “V sklopu tega projekta je predvidena celotna ureditev hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč, se pravi cestišč in ureditev odvodnjavanja. Potem bomo uredili tudi lokalno cesto Trčova, kar imenujemo četrta faza,” je dejal mariborski podžupan dr. Samo Peter Medved.


Projektu sledi ureditev obračališča za avtobuse in ureditev Trškega jedra, do konca leta bo izdelan tudi pump track. “Nadaljujemo s to ureditvijo. Imamo pa pripravljen tudi projekt parkirišča,” je pojasnil podžupan ter opozoril, da so projekti odvisni od proračunskih sredstev. Lotili se bodo tudi izredno pomembnega projekta dograditve fekalne kanalizacije.


“Krajevna skupnost Malečnik je izjemno aktivna, zelo dobro sodeluje z Mestno občino Maribor, zna definirati prave projekte, ki jih potem udejanjamo,” je dodal podžupan.


V okviru Dravske promenade je načrtovana dodatna brv v Melju, ki bo omogočila bolj varen prehod za pešce in kolesarje.


Problematika brvi je po besedah podžupana predvsem v Malečniškem mostu, ki je slabe nosilnosti in potreben rekonstrukcije. Kot je pojasnil, se je z načrtovano širitvijo kolesarske steze in pešpoti porodila ideja o novi brvi in mostu ne bi bilo treba širiti “kar bi bilo bolj prijazno tudi za vse prebivalce Pobrežja,” je dodal. Opravljen je bil tudi terenski ogled s predstavniki Dravskih elektrarn, ki so se z gradnjo nove brvi strinjali in v kratkem se bo začelo načrtovanje.


The post Bomo čez Dravo dobili novo brv? appeared first on maribor24.si.