Berlinski zid je padel, zid okoli slovenske Jerihe še ne. Koliko časa bomo še čakali?


Gašper Blažič

Predstavljate si, da imate dva zaprta prostora, ki ju med seboj loči le stekleno okno. V vsakem od njih je po en človek, oseba A in oseba B. V enem od prostorov je čist zrak, ker je bil prostor ravno prezračen. V drugem pa je slab zrak, zasmrajen s črevesnimi plini.