Anketa ugotavlja velik razkorak med javnostjo in novinarji

Anketa centra Pew ugotavlja, da v ZDA obstaja velik razkorak med novinarji in širšo javnostjo glede novinarskega poročanja. Večina novinarjev namreč meni, da dobro poročajo o pomembnih dnevnih dogodkih, enakega mnenja pa je le 35 odstotkov prejemnikov novic.