Ankara dela politične in strateške kalkulacije v vzhodnem Mediteranu in Egejskem morju- morda preveč prepričana vase!


Z zornega kota  Ankare je pravi čas, da še naprej zastavljajo  svoje zahtevke v Egejskem in Vzhodnem Sredozemlju. Turčija lahko izkoristi svoj položaj do Evropske unije in ZDA na več konfliktnih območjih, zlasti v Libiji, vzhodnem Sredozemlju in Nagornem  Karabahu, piše profesor Michaël Tanchum za grški  Kathimerini.


Uspehi azerbajdžanskih sil, ki jih podpira Turčija, so še bolj  dvignila prag tolerance uporabe vojaške  moči  v mednarodnih odnosih. Več desetletij pogajanj v okviru trojke iz Minska z podporo OVSE ni prineslo povrnitev  nobenega ozemlja Azerbajdžanu. Čeprav so položaji, ki jih je  vojaško pridobil  Azerbajdžan, okoli nižinskega obrobja Gorskega Karabaha, je Turčija Azerbajdžanu pomagala spremeniti zemljevid.


Medtem ko je domača podpora za samozavestnejšo držo večja in možnosti zoperstavljanja Erdoganu na domačih tleh nična,   je uradna  Ankara verjetno presodila, da Bruslju, Berlinu ali Washingtonu ni preveč do tega da imeli dodatnih stroškov v breme njihovih vojaških iz