26. junij - Mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. »Podpiraj! Ne obsojaj!«


Po podatkih mednarodnega poročila je v vseh sodelujočih državah v povprečju 13 % 15-letnih mladostnikov že kdaj v življenju uporabilo konopljo, med fanti v povprečju 15 % in med dekleti v povprečju 11 %. Podatki za Slovenijo so nad mednarodnim povprečjem, saj je pri nas že kdaj v življenju konopljo uporabilo 21 % mladostnikov, in sicer  22 % 15-letnih fantov in 19 % 15-letnih deklet. Ta podatek Slovenijo uvršča na sedmo mesto med 45 državami, vključenimi v raziskavo.
Slovenščina